Könyvek

Az antalli pillanat (L'Harmattan, 2010)

"Miért vitatkoztak annyit a rendszerváltás idejének magyar politikusok Trianonról, a Horthy-rendszer restaurációjának veszélyéről, az 1945-1947-es koalíciós idők aktualitásáról, 56 üzenetéről? Az 1990-es évek elejének politikai szereplői, lett legyen szó a köztársasági elnöki intézményről, a címerről, az önkormányzati rendszerről, a vezető kormánypárt belső viszonyairól, a jogállamiságról, a földkérdésről, a szociális ellátórendszerről vagy bármi másról, rendre visszataláltak a történeti vitakérdésekhez. Ez a jelenség régóta foglalkoztatja a politikatudomány művelőit, és visszatérő témája lett a demokratikus átmenet éveiről szóló elemzéseknek is. Mindennek ellenére a mai napig nem született monografikus igényű feldolgozás a témáról, amely igyekezett volna a historizáló politika jelenségét a maga komplexitásában értelmezni. Az antalli pillanat ezt a hiányt pótolja, mégpedig rendhagyó módon. A nemzeti történelmet nem a szimbolikus politikai küzdelmek eszközeként, hanem a politikai vitákat strukturáló politikai nyelvként kezeli, olyan más, korabeli nyelvek alternatívájaként, mint a népi mozgalom révén ismerős etnoradikális, a reformközgazdászok, politológusok, szociológusok munkája nyomán kialakult szociologizáló vagy a rendszereket túlélve létező államrezon-nyelv. A miniszterelnök, Antall József pedig azért válhatott e könyv egyik főszereplőjévé, mert ő volt az, aki a leginkább koncepciózus módon igyekezett minden politikai kérdést "lefordítani" a nemzeti történelem nyelvére."

A politika lelke (MTA TK PTI, 2018)

"A politika lelke a politikaelmélet és az eszmetörténet segítségével mutatja be a ma reneszánszát élő realizmus politikaképét. A realizmus mérsékelten anti-utópikus, amennyiben nem a tökéletes politikai berendezkedés kereséséről szól, de a fennálló viszonyokat sem tekinti a lehetséges világok legjobbikának. Emellett mérsékelten anti-moralista is. Nem hiszi, hogy az erkölcs általános törvényei segítenének eligazodni a politika bonyolult és az embert sokszor nehéz, olykor egyenesen tragikus döntések elé állító világában, de vallja, hogy a politika nem csak a hatalomról és a sikerről szól, hanem a felelős, etikailag komoly cselekvésről is."

Válogatott magyar tanulmányok

Politikai poétika In: Horváth, Szilvia; Gyulai, Attila (szerk.) Dialógus, vita, diskurzus : Tanulmányok Szabó Márton diszkurzív politikatudományáról Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó, MTA TK Politikatudományi Intézet, (2019) pp. 201-222. , 22 p.

Milyen politikai kötelezettségeink vannak egy hibrid rezsimmel szemben?In: Böcskei, Balázs; Szabó, Andrea (szerk.) Hibrid rezsimek : A politikatudomány X-aktáiBudapest, Magyarország : MTA TK Politikatudományi Intézet; Napvilág Kiadó, (2019) pp. 123-140. , 18 p.

Mi a jelentősége annak, hogy Magyarországon jelenleg kompetitív autoriter rezsim van? ELLENSÚLY: KÖZÉLETI FOLYÓIRAT 1 : 1 pp. 43-54. , 12 p. (2018)

A trollkodás politikája In: Böcskei, Balázs; Szabó, Andrea (szerk.) Várakozások és valóságok. Parlamenti választás 2018 Budapest, Magyarország : Napvilág Kiadó, MTA TK PTI, (2018) pp. 438-454. , 17 p.

Fikció és realizmus: A realista politikaelmélet episztemológiai alapjai REPLIKA 98 : 98 pp. 13-28. , 16 p. (2016)

Niccolo Machiavelli: A lázongó strukturalistaIn: Szűcs, Zoltán Gábor; Gyulai, Attila (szerk.) A hatalom ködében : Bevezetés a realista politikaelméletbe Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó, (2016) pp. 186-200. , 15 p.

David Hume: A véleményen alapuló kormányzat In: Szűcs, Zoltán Gábor; Gyulai, Attila (szerk.) A hatalom ködében : Bevezetés a realista politikaelméletbe Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó, (2016) pp. 48-64. , 17 p.

A magyar politikai gondolkodás nemzetközi horizontja In: Körösényi, András (szerk.) A magyar politikai rendszer - negyedszázad után Budapest, Magyarország : Osiris Kiadó, (2015) pp. 355-376. , 22 p.

A politika autonómiájától a politika primátusáig: Eszmetörténeti vázlat SZÁZADVÉG 20 : 75 pp. 115-136. , 22 p. (2015)

Politika egy tökéletlen világban: A politikai realizmus elméleti előfeltevéseiről POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 23 : 4 pp. 7-31. , 25 p. (2014)

A magyar politikai diskurzus változásai 2000 óta In: Boda, Zsolt; Körösényi, András (szerk.) Van irány? : Trendek a magyar politikábanBudapest, Magyarország : Új Mandátum Kiadó, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, (2012) pp. 128-151. , 24 p.

Kontinuitás és diszkontinuitás a 18-19. század fordulójának magyar politikai kultúrájában: Politikaidiskurzus-történeti esszé SZÁZADVÉG 15 : 55 pp. 19-42. , 24 p. (2010)

Hogyan olvassuk a 18. századi magyar politikai irodalmat? KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 10 : 35 pp. 147-174. , 28 p. (2009) (társszerző: Kovács Ákos András)

„Reménységtől ’s félelemtől szabad lélek”: Diszkurzív politológiai esettanulmány Kazinczy Ferencről és a működő rendi alkotmány korának politikai kultúrájáról IRODALOMTÖRTÉNET 40 : 4 pp. 428-461. , 34 p. (2009)

Újkonzervatív forradalom: A nyelvi innováció stratégiája az 1998-as kormányprogram vitájábanIn: Szabó, Márton (szerk.) Fideszvalóság : Diszkurzív politikatudományi értelmezések Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó, (2006) pp. 99-128. , 30 p.

Válogatott angol nyelvű publikációk

Tacitus on Political Failure: A Realist Interpretation. The European Legacy (online first) (2021)

Political obligations in illiberal regimes. Res Publica (online first)(2020)

The a-theoretical core of political realism Studies in Social and Political Thought 28 pp. 31-43. , 13 p. (2019)

Aristotle’s realist regime theory EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL THEORY 2018 p. 147488511880608 (2018)

Realism and Utopianism Reconsidered: A Political Theoretical Reading of A Song of Ice and Fire In: Czigányik, Zsolt (szerk.) Utopian Horizons : Ideology, Politics, LiteratureBudapest, Magyarország, New York (NY), Amerikai Egyesült Államok : CEU Press, (2017) pp. 217-236. , 20 p.

Political science in Hungary: Towards diversification and professionalization In: Barbara, Krauz-Mozer; Malgorzata, Kulakowska; Piotr, Borowiec (szerk.) Political science in Europe at the beginning of the 21st century Cracow, Lengyelország : Jagiellonian University Press, (2015) pp. 165-187. , 23 p. (társsszerző: Boda Zsolt)