Doktori képzésben való részvétel

2017-2021 Ujlaki Anna témavezetője, BCE

20132019 Illés Gábor társtémavezetője, ELTE ÁJK (doktorált: 2019)

2011-12 2. félév Politikai nyelvek a 18. századi Európában doktori szeminárium, ELTE BTK Törttud DI

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetben tartott hagyományos képzésbeli, BA és MA szintű kurzusaim (megbízott oktatóként és vendégelőadóként)

2018/19 1. félév Egyetemes politikai gondolkodás története 1. szeminárium (oktató), Egyetemes politikai gondolkodás története 1. előadás (vendégelőadó: Arisztotelész, Bodin, Hobbes, Macchiavelli, Hobbes témákban)

2016/17 2. félév Politikai realizmus és politikai etika (szeminárium)

2016/17 1. félév Politikai realizmus: félelem, vágy és szenvedély a politikában (szeminárium)

2015/16 2. félév Politikai realizmus: a politikai cselekvés problémája (szeminárium)

2015/16 1. félév Politikai realizmus: fikcióban, történelemben, elméletben (szeminárium)

2014/15 2. félév A konfliktus politikája (szeminárium)

2014/15 1. félév Politikai realizmus (szeminárium)

2013/14 2. félév Európai politikai térben (szeminárium)

2013/14 1. félév Kelet-közép-európai alkotmányos politika 1989-1993 (szeminárium)

2012/13 2. félév Kelet-közép-európai alkotmányos politika 1989-1993 (szeminárium)

2012/13 1. félév Alkotmány és politika (szeminárium)

2011/12 1. félév Alkotmány, politika, diskurzus (szeminárium)

2010/11 2. félév Kifinomultság, szabadság, törvények: olvasószeminárium a koraújkori politikai gondolkodásról

2010/11 1. félév Felvilágosodás, patriotizmus, politika: olvasószeminárium a koraújkori politikai gondolkodásról

2009/10 2. félév Bevezetés a politikai eszmetörténetbe

2009/10 1. félév A politika nyelvei; Eszmék, ideológiák, diskurzusok (kutatószeminárium)

2008/09 2. félév Magyar protokonzervatívok (Fejezetek a 18. századi magyar politikai eszmék történetéből)

2008/09 1. félév Politikai diskurzustörténeti kutatószeminárium

2007/08 2. félév Politikai nyelvek a 18-19. századi Magyarországon

2007/08 1. félév Eszmék a történelemben; Bevezetés a jelenkor történetébe

2006/07 1. félév A történelem visszatér. Viták a rendszerváltás politikai legitimációjáról (1989-1990); Egyetemes politikai eszmetörténet szeminárium

2005/06 2. félév A történelem visszatér – Viták a rendszerváltás politikai legitimációjáról (1989-1990)

2004/05 2. félév Történelem és politika a `80-as évek Magyarországán