Bár hajlamosak vagyunk néha elfelejteni, de azok, akik politikai hatalmat gyakorolnak felettünk, nem azért kerültek ebbe a pozícióba, mert annyira jófejek, hogy megérdemlik a kiváltságokat és nem is csak azért, mert a társadalom egy elég nagy része kedveli őket, hanem azért, mert mindannyiunk jogainak megóvására és a közjó előmozdítására kaptak felhatalmazást. Se többre, se kevesebbre.

A közhatalom gyakorlóinak nem önmagukért, nem is a többségért kell dolgozniuk, hanem mindannyiunkért. S nem tehetnek meg bármit, csak azt, ami ésszerűen elfogadhatónak tűnik annak érdekében, hogy ezek a célok teljesüljenek. Nem uraink ők, hanem a megbízottjaink. Nem az ő dolguk, hogy irányt mutassanak nekünk az életben, hogy megmondják, mit gondoljunk, hogyan érezzünk, mit minek lássunk. Hanem, hogy ellássák azokat a feladatokat, amelyekkel biztosítható a társadalom zavartalan működése és amelyek megfelelő elvégzése eredményeként mindenki jobban tudhat boldogulni.   

A hatalommal persze vissza lehet élni, az embereket a jogaikkal és a közjóval kapcsolatban meg lehet téveszteni, de ez a lényegen nem változtat. Az emberek nem mondhatnak le alapvető jogaikról még akarattal sem, merthogy ezzel éppen arról mondanának le, ami a szabad döntéseiket egyébként lehetővé teszi. Ezért az olyan kormányzat, amely lábbal tiporja az emberek jogait, valójában nem kormány, csak idegen hódító, zsarnok vagy bitorló, akivel szemben lehet és szükséges is megvédenünk magunkat, jogtiprásaiért pedig büntetést érdemel.

A közhatalom birtoklására adott felhatalmazás feltételes, korlátozott és visszavonható. Nem azért van szükségünk kormányzatra, mert kormányzat nélkül nincs működőképes társadalom, nincs rend, nincsenek jogok, nincs biztonság sem, csak farkastörvények vannak. Hanem azért, mert egy jól működő kormányzattal mindenkinek jobban kell járnia. A nem így működő kormányzat pedig legjobb esetben is elszámoltatandó, rossz kormányzat. Rosszabb esetben nem is érdemli meg a kormányzat nevet, csak a hódító, zsarnok, bitorló megnevezést. S ennek megfelelően kell eljárnunk vele szemben. 

Normális esetben vannak a sérelmek orvoslásának intézményes, alkotmányos eszközei. Erre való az ellenzék, erre valók a választások, a bíróságok, a nemzetközi intézmények. De a lényeg az, hogy ezek az eszközök csak eszközök egy olyan cél érdekében, amely maga akkor is érvényes cél marad, ha ezeket az eszközöket kicsavarják az emberek kezéből. Ha ez mégis megtörténik, nem egyszerűen érvényes marad a cél, hanem különösképpen aktuálisnak fog tűnni. Ijesztően hangzik? Lehet. De a valóságban nagyobb veszély, hogy beletörődünk szolgaságunkba, az emberhez nem méltó helyzetünkbe, mint hogy milyen következményei lehetnek a jogtalanságokkal való szembeszegülésnek, a kormányzat elszámoltatására törekvésnek. 

Az ellenállásnak vannak kollektív és egyéni formái is. Mindegyik jogos, ha a “kormányzat” zsarnokká, bitorlóvá, hódítóvá válik és akként viselkedik. Nem az egyes polgárok, hanem a “kormányzat” az, amely ilyenkor felbontja azt a megállapodást, amelynek alapján, a közjó előmozdítása érdekében és az egyének jogait tiszteletben tartva kellene a közhatalmat gyakorolnia. S ilyenkor, túl azon, hogy egyikünk sem adta fel soha azt a jogát, hogy megvédje a legalapvetőbb szabadságait, most vissza is száll az egyénre és a közösségre, hogy a “kormányzat” helyett tegyen igazságot. Mindez, nem vitás, kockázatos, de nem ez a fontos itt, mert a vereség sem cáfolja azok igazát, akik a jogaikért küzdenek.

Nagyjából így látta ezeket a dolgokat John Locke, az egyik leghíresebb liberális gondolkodó és tapasztalatból tudta, mit beszél. Egy zsarnokkal szemben kényszerült előbb menekülésre, majd megérhette, hogy a zsarnok elűzése után lássa egy szabadabb világ eljövetelét. Biztos nem csak így lehet liberálisként ezekről a dolgokról gondolkodni. De azért nagyon hasznos Locke gondolatait felidézni, mert nem árt időnként arra gondolni, hogy a liberalizmus sosem volt fogatlan oroszlán és sosem szabad azzá válnia, ha nem akarja megtagadni önmagát.