Vallásilag botfülű emberként a húsvét sosem volt igazán az én ünnepem. A bibliai történet persze mindig érdekelt, a róla szóló filmeket meg szoktam nézni, a művészettörténeti és irodalmi része is érdekel a dolognak, de itt nagyjából véget is ér a mondanivalóm.

Bevallom, a klasszikus húsvéti rituálékat se értettem soha: a zabálást, a kölni locsolást, a locsolóverseket, a zsebpénzgyűjtő locsolókörutat, a nyuszit meg a tojást (amit vagy megenni nem lehetett vagy műcsokiból volt, amitől hányásízű lett a szád), a tormát és a sonkát.

Teológiai nevelődésem fontos pillanata volt, amikor nagymamám halálakor rádöbbentem, hogy mennyire szürreális is a krisztusi kereszthalál megváltó erejébe vetett hit. Amikor látsz meghalni valakit, akit szeretsz és akit sorozatos szívrohamok hosszú hetek alatt végül megfullasztanak, egyszeriben nevetségesnek tűnik az egész. És akkor eszedbe jut, hogy minden ember kábé ugyanilyen körülmények között hal meg, mióta a világ világ. És azt érzed, hogy vagy te vagy nagyon hülye vagy azok, akik ezt a történetet fabrikálták. Akármelyik is a helyzet, valami nagyon bűzlik itt.

A másik emlékezetes húsvéti pillanat az volt életemben, amikor nyiladozó elméjű unokaöcsém, aki valamit már tudott a jézuskáról és karácsonyról, húsvétkor megtudta, hogy az ugyanaz, mint akit húsvétkor keresztre feszítenek, igazi gyermeki logikával elborzadt azon, hogy itten csecsemőket feszítenek meg. 

Úgyhogy nekem a húsvét mostanra elsősorban egy négynapos hosszú hétvége, amin három napig zárva vannak az üzletek. Másodsorban pedig az az ünnep, amiről mindig Juhász Ferenc egyik verse jut az eszembe, de tényleg minden évben, magam sem tudom, miért: A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Ácsorgok mélázva e kő-villany-szigeten:az Oktogonon.Csütörtök este van.Nem átkozom magam.Nem siratom. Kék, sárga, zöld, piros eső zuhog,Lábamnál olaj-szivárvány-patakokés föltorlódott esőhólyagok.Mint mozgékony-bőrű kaméleonokagyag-csipkekorsó szeme foroga nyüzsgő buborék-állatokvízhártya-szeme.Csillámbársony-bőrük gyűrődik, mozog,színét cseréli szín után.Egymáson másznak a piros-taréjú eső-gyíkok.Ez a tér a virágzó kő-magányGalapagos-szigete. Magam vagyok. A tér, mint kivilágított óriáskerék forog,hajói: taxik, autóbuszok, villamosok,ablakai: a kirakatok,ringyói: a födetlen ivarszervű gladióluszok. Kék, sárga, zöld, piros eső zuhog. Kiáltoznak az újságárusok.Hallgatnak a virágárusok. Fák, tetők, kémények fölé fémvázak emelika csönd állatfényvirágait,az éj pillanat-lényeit,elektromosság-szörnyeit. Szívem az égre feszítve látja sorsát:mint óriás szines agyvelő,villany-térkép vibrál fölöttem:Magyarország. A fénypont-falvak, városok,mint agysejtek, velő-dúcok,a villanygolyók: a kék erek,tekervényei fénylenek. Jaj, emberek! A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Nem átkozom magam.Nem siratom. S itt is, ott is az esőben kivirágzika tető, a fal, az ég:fénypókhálóban fénypókocska,s fény-sejttódulással mozogvaa hirdetések mimóza-levelenyílik, elfordúl, összehúzódik,mint mélytengerí rózsa-állat feje,ha ringatózik,tapogatózik. Segíts meg, emberiség! S az eső kristály-páfrányai alatt,mint celofán-ősállatok:nylon-köpenyek, gumikabátok,átlátszó műanyag-zsákokzizegnek, zörögnek, izzanak. Gyíkbőrbe bújt asszonyok,kígyóbőrbe bújt férfiak. És éhesek.És szomjasak. Kék, zöld, sárga, piros arccaltolonganak. Ki tudja, hogy itt vacogva állok?Kinek vegyek most virágot?Hol vannak a jóbarátok?Ki hallja meg, ha kiáltok? Nézem az esőttéged keresve.Hívlak kékülő szavakkal. És piros, sárga, zöldfényvonalakkalóriás söröskorsótrajzol az esőbe az este.Megszületik az elmúlásba esve. Aranykorsóban aranysör pezseg,aranykorsó okád villanyfürtöket.Csurog a nyálkás kövezetrea foszforhab, villanyfoszfor. Hová megyek?Mit énekelek? „Ments meg uram engem a gonosztól!” A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. El kéne szaladni.Itt kéne maradni. Őgyelgek a villanysörhabon.Bár ordítoznék, mint a gyerek, aki valamit szeretne,ordítoznék, de mindenki kinevetne.És fölmásznék rád villany-érháló-Magyarország,feküdnék neon-agyadon,hogy lássák az átsugárzott bordákközött megdagadt szívemet.Amely tied. De nem szabad. De nem lehet. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Én nem kiáltok,nem mondok átkot,csak állok az esős szivárvány-vadonban,szájamból nagyanyám szava lobban:”Ments meg uram az Egyszarvú lótól, a Négymellű madártól,ments meg uram a Pikkelyes kostól, a Vonító virágtól,ments meg uram az Ugató békától, a Patás angyaltól,ments meg uram engem, ments meg a gonosztól!” De kinek motyogok, kinek beszélek?Kit ment meg a haláltól az ének?Hiszen én istent nevetve megtagadtam,tövis-ággal vertem ágyékát, s elszaladtam.Lángomat isten-nagyra csavartam:világ-rovarok perzselődnek benne hártyás nyálazással,zöld könny-sistergéssel, zöld buborékolással.S most befonják fejemeta piros, kék, zöld villany-gyökerek.Villany-ember leomló lila szakálla rámfolyik,mint csápnyaláb-köteg fojtogat, beborít. Csak te segíthetsz rajtam, jól tudom.A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Mit akarok?Mit akartam?Magamat szívedbe kapartam,mint akna-tűzben a föld-anyahasába a bozontos-arcú kis katona:fölötte fény-halálfejek,fém-levelek,körötte rubint-szökőkutak, vér-legyek,hús-cseppkő-szakadékok, lüktető-eres liánok,szivárvány-szemhéjak, forgó szemgolyó-virágok. Mint embriókuporgok összecsavartanlüktető, véres dzsungeledben:ringatnak a lágyan-mozgó bordák,verdes vér-zuhatagod sistergése,a belek zsíros, fodros remegése,hallgatom, hogy dolgozik, forra máj, a vese, a tüdő, a foszfor,nyitott szemem látja belső éjedet,s érzi átderengő testedettapogató-csáp-szemem.Világűröm vagy, s mélytengerem. Magam vagyok. Veled vagyok. Kék, sárga, zöld, piros eső zuhog.Kiforognak a mélyből a fény-állatok.S a villany-medúza-Magyarország,a tenger agya libeg fölöttem,s úszik a világűr-medúza: a földgolyóa tejút-öbölben. Én elhiszemhogy puha álcádat leveted,megépűl hited,s arany-mozaik szárnyaid kibontod,kigöngyölöd a nyálas, puha ragacsból,kitinszerkezete megszikkad, megszilárdúl,hártyája megszárad, kifeszűl,hogy kilüktetsz a kékeres lucsokból,s az idő méhe csöndesen bezárúl.Mert tudom, hogy a sorsom a te sorsod. Itt állok egyedűl.Ázott fejemet lehajtom. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon.Csütörtök este van.Nem átkozom magam.Nem siratom. S elindulok hazafelé, ázottan, életre-szántan,a kék, zöld, piros esőben, a szocializmus korszakában.